Stappen aan Verwijder Checkspeedsearch.com van Windows XP

14 Jul

Eenvoudige stappen om Verwijderen Checkspeedsearch.com from Windows XP Checkspeedsearch.com creëert een infectie in verschillende dll-bestanden: cscdll.dll 6.1.7600.16385, Shvlres.dll 5.1.2600.5512, wmsdmod.dll 8.0.0.4477, mpengine.dll 1.1.6402.0, comsvcs.dll 2001.12.4414.42, httpapi.dll 6.0.6001.18000, confmrsl.dll 4.4.0.3400, kbdhept.dll 5.1.2600.0, System.Web.Resources.dll 1.0.3300.0, jscript.dll 5.8.6001.18702, eapsvc.dll 5.1.2600.5512