Oplossing voor Van Afkomen Browsing Guard

28 Jan

Het verwijderen Browsing Guard Handmatig verschillende dll-bestanden infectie ontstaan door Browsing Guard perfnet.dll 6.0.6000.16386, AuthorScript.dll 5.6.0.1, fwcfg.dll 6.1.7600.16385, cscompmgd.dll 8.0.50727.312, sqlxmlx.dll 5.1.2600.5512, ieui.dll 8.0.7600.16385, vbscript.dll 5.8.7601.17535, tbssvc.dll 6.0.6000.16386, sdohlp.dll 6.0.6000.21023, ntmarta.dll 6.0.6000.16386