Verwijderen Adhubllka Ransomware van Windows 2000

18 Jan

Van Afkomen Adhubllka Ransomware from Windows 2000 Adhubllka Ransomware is verantwoordelijk voor het infecteren van dll-bestanden kbdno1.dll 0, msoe.dll 6.1.7600.16543, wzcsapi.dll 5.1.2600.0, mtxclu.dll 2001.12.6931.18000, dsuiext.dll 5.1.2600.0, odbctrac.dll 3.520.7713.0, drmv2clt.dll 11.0.5721.5145, admparse.dll 6.0.2900.2180, NlsData0007.dll 6.0.6000.16710, itircl.dll 5.2.3790.2453, System.EnterpriseServices.Wrapper.dll 2.0.50727.5420, d3d10core.dll 6.0.6001.18000